Thông tin xuất bản “Archimedes thân yêu”

Truyện “Archimedes thân yêu” sẽ được Công ty Văn Việt xuất bản trong thời gian tới. Các bạn có thể like page của Văn Việt https://www.facebook.com/Vanvietbooks/?fref=ts  để cập nhật về thời gian xuất bản và các thông tin khác ^^