19 ngày – Quân Ước

PhQucpi - Imgur

19 ngày

Tác giả: Quân Ước

Editor: Fei Yang, Phúc Đoàn

Beta: Fei Yang

Poster: Qin Zồ

Độ dài: 76 chương (45 chương chính văn và 31 chương ngoại truyện về thời trung học)

✧✧✧✧✧

Văn án

Năm lớp 11, Chung thiếu gia chơi bời lêu lổng khắp làng trên xóm dưới bị thu phục. Anh và con gái người ta hẹn cùng thi đến thành phố cực Nam, từ nay như hình với bóng. Sau đó, cô gái điền nguyện vọng đi đến miền Bắc, vừa vào đại học là đá anh ngay.

Ngày 13 tháng 7 năm 2015, anh và người phụ nữ kia đối mặt nhau, không ai nhường ai.

✧✧✧✧✧

Mục lục

Chương 1

Chương 2   Chương 3

Chương 4   Chương 5   Chương 6

Chương 7   Chương 8   Chương 9   Chương 10

Chương 11   Chương 12   Chương 13   Chương 14   Chương 15

Chương 16   Chương 17   Chương 18   Chương 19

Chương 20   Chương 21   Chương 22

Chương 23   Chương 24

Chương 25

Chương 26   Chương 27

Chương 28   Chương 29   Chương 30

Chương 31   Chương 32   Chương 33   Chương 34

Chương 35   Chương 36   Chương 37   Chương 38   Chương 39

Chương 40   Chương 41   Chương 42   Chương 43

Chương 44   Chương 45   Chương 46

 

 

 

25 thoughts on “19 ngày – Quân Ước

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s