[Ebook mới] Mặt trời không lặn ở phía Tây (Con đường vấy máu) – Kim Bính

EE0EY9Z

Tên bản mạng: Con đường vấy máu

Tác giả: Kim Bính

Editor: Fei Yang

Poster: Qin Zồ

Độ dài: 70 chương + 4 ngoại truyện

Ebook

 PRC | EPUB | PDF | MOBI

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^

9 thoughts on “[Ebook mới] Mặt trời không lặn ở phía Tây (Con đường vấy máu) – Kim Bính

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s