Vượt núi băng đèo anh đến với em – Tô Nhĩ Lưu Niên

jtxsvcd

Vượt núi băng đèo anh đến với em

Tác giả: Tô Nhĩ Lưu Niên

Editor: Fei Yang

Poster: Qin Zồ

Độ dài: 56 chương chính văn + 3 ngoại truyện

Văn án

Cựu tuyển thủ bóng bàn quốc gia, hiện là ông chủ câu lạc bộ ngoài trời VS chuyên gia phục chế đồ cổ

Nghe nói Trình Lê gả cho Nhậm Tây An, đa số mọi người đều không tin.

Có hai nguyên nhân mọi người cảm thấy việc kết hôn này hoang đường:

1. Không phải Trình Lê chết rồi sao, chẳng lẽ là đám cưới ma?

2. Làm sao Nhậm Tây An có thể lấy “nữ côn đồ” từng nổi tiếng khắp trường Trình Lê này?

Mục lục

Chương 1

Chương 2   Chương 3

Chương 4   Chương 5   Chương 6

Chương 7   Chương 8   Chương 9  +  Chương 10

Chương 11   Chương 12   Chương 13   Chương 14   Chương 15

Chương 16   Chương 17   Chương 18   Chương 19

Chương 20   Chương 21   Chương 22

Chương 23   Chương 24

Chương 25

 Chương 26   Chương 27

Chương 28   Chương 29   Chương 30

Chương 31   Chương 32   Chương 33  +  Chương 34

Chương 35   Chương 36   Chương 37   Chương 38   Chương 39

Chương 40   Chương 41   Chương 42   Chương 43

Chương 44   Chương 45   Chương 46

 Chương 47   Chương 48

Chương 49

 Chương 50   Chương 51

Chương 52   Chương 53   Chương 54

Chương 55   Chương 56

Ngoại truyện

1   2   3   4   5

Ngoại truyện Diệp Liên Thiệu – Tần Đàm – Nhậm Tịnh Du (1)

Ngoại truyện Diệp Liên Thiệu – Tần Đàm – Nhậm Tịnh Du (2)

Ngoại truyện Trần Mặc – Trần Nghiễn

Ebook

53 thoughts on “Vượt núi băng đèo anh đến với em – Tô Nhĩ Lưu Niên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s