Con đường vấy máu – Kim Bính

oVs4xps

Con đường vấy máu

Tác giả: Kim Bính

Editor: Fei Yang

Poster: Ốc

Độ dài: 70 chương

✧✧✧✧✧

Anh một thân một mình, lựa chọn con đường này, không sợ đầu rơi máu chảy, không sợ bị cô lập

Về sau gặp cô

Anh đã có chuyện để sợ hãi

Trong tình yêu, có người đã tìm được tín ngưỡng

✧✧✧✧✧

Mục lục

Chương 01   |   Chương 02   |   Chương 03   |   Chương 04   |   Chương 05

Chương 06   |   Chương 07   |   Chương 08   |   Chương 09   |   Chương 10

Chương 11   |   Chương 12   |   Chương 13   |   Chương 14   |   Chương 15

Chương 16   |   Chương 17   |   Chương 18   |   Chương 19   |   Chương 20

Chương 21   |   Chương 22   |   Chương 23   |   Chương 24   |   Chương 25

Chương 26   |   Chương 27   |   Chương 28   |   Chương 29   |   Chương 30

Chương 31   |   Chương 32   |   Chương 33   |   Chương 34   |   Chương 35

Chương 36   |   Chương 37   |   Chương 38   |   Chương 39   |   Chương 40

Chương 41   |   Chương 42   |   Chương 43   |   Chương 44   |   Chương 45

Chương 46   |   Chương 47   |   Chương 48   |   Chương 49   |   Chương 50

Chương 51   |   Chương 52   |   Chương 53   |  Chương 54   |   Chương 55

Chương 56   |   Chương 57   |   Chương 58   |   Chương 59   |   Chương 60

Chương 61   |   Chương 62   |   Chương 63   |   Chương 64   |   Chương 65

Chương 66   |   Chương 67   |   Chương 68   |   Chương 69   |   Chương 70

Câu chuyện nhỏ (1)   |   Câu chuyện nhỏ (2)

Câu chuyện nhỏ (3)

Ebook

66 thoughts on “Con đường vấy máu – Kim Bính

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s