[Ebook] Người tới không tốt – Kim Bính

Tác giả: Kim Bính

Editor: Fei Yang

Thể loại: Hiện đại, hài

Độ dài: 65 chương + 1 ngoại truyện

Ebook

PRC | EPUB | PDF | MOBI

Advertisements

5 thoughts on “[Ebook] Người tới không tốt – Kim Bính

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s